خداحافظ شهربازی

شهربازی خداحافظ

سينما ۲۰۰۰ که بعدش يکی بالا می آورد،

سفينه فضايی که پول خردهای آقاهه می ريخت سر بقيه،

رودخانه وحشی که خوشبختانه شبی که افتاد توش نبوديم،

رنجر که آخر سوار  نشدم از ترس اينکه از لای کمربند بيوفتم پايين،

گوريل انگوری خندان کودکی ها،

کشتی صبا که گوش جلويی ها از جيغامون کر می شد،

چرخ و فلک که جای رمانتيکا بود ،

عروسک آشغالايی که از بازيهای ۱۰،۲۵ تومنی می برديم،

سرسره گنده که اسمش يادم نيست ولی از همه بيشتر کيف ميداد،

همگی خداحافظ، اميدوارم مشکل ترافيک با پلی که از رو شما ميگذره حل شه.

پ.ن.من اصلا طرفدار شهربازی نبودم ولی اونروز که ديدم سينما ۲۰۰۰ متروک اومده سر جاده ياد اون روزهای دور افتادم!

خورشيد

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
ی.ه.م

من سالهای سالها هست که اونجا نرفته بودم ولی دوست داشتم یه بارم در بزرگسالی امتحان کنم. که این شانس برای همیشه از ما گرفته شد. حالا خدا کنه که اینو به یک جای دیگه منتقل کنن، چون برای تفریح کردن ملت جای بدی نباید باشه.