دو جوک برای لذت بردن شما

دو تا جوک کوچولو واسم اومد. حیفم اومد ننویسم.

-   میدونی فرق شهرداری با صدا سیما چیه؟ شهرداری آشغال جمع میکنه، صدا سیما آشغال پخش میکنه!

-  تو قزوین وقتی سریال «نرگس» شروع میشه، همه میگن بیان بیاین، «بهروز» شروع شد!

/ 0 نظر / 5 بازدید