ادامه موضوع قبلی

به نظر من خیلی از دوستیا من جمله دوستیای ما اگه یه نفر نتونه اونجوری که اکثر گروه می پسندن ( البته این اکثریت کسایین که تاثیر بیشتری تو گروه دارن. به هر دلیل، چه خوب بودنشون چه کسایی که سعی می کنن نظرشونو به دلیل حساسیتشون به گروه تحمیل کنن )  رفتار کنه. منظورم رفتاری جز رفتار واقعی خودشون، دوستیش به طرز بی رحمانه ای تو گروه از جانب بچه های خود گروه کمرنگ تر می شه و برای پر رنگ تر کردن تاثیر خودش سعی می کنه اونجوری که اقلیت گروه می پسندن رو رفتار کنه و این کاملا به دور از آزادی یک جمع دوستانس، البته مقصر هم  به نظر من اون کسایین که معمولا نظرشون تو جمع تحمیل می شه ( البته این به این منظور نیست که نظر بدی دارن یا سعی می کنن که حتما نظر، نظر خودشون باشه) که البته اکثر اوقات این نظرات پخته و منطقی هستن و در اقل اوقات تحمیل می شن که قشنگی نظرات قسمت اول و کمرنگ تر می کنن.

این نظر تنها یه انتقاد صرف بود و به تمجید و تحسین که بیشتر شایسته این جمع بود نپرداخت.
/ 2 نظر / 5 بازدید
بی نام

کاش يه کم بيشتر توضيح می دادی. من خوب نگرفتم منظورت رو

تعداد کسايی که زور ميگفتن خيلی زياد نبود. کاش بدون اينکه اسم ميبردي يه کم از مسائلی که آزارت داده مينوشتی.