دوست

دوست صميمی بيچاره

بايد همه غرها رو گوش بده

هميشه شرايط دوستشو درک کنه

از همه بيشتر گذشت  کنه

از همه کمتر توقعاتش برآورده شه

 

 ولی خوب عوضش بهترين لحظه ها هم مال اونه !!!                  

 

/ 1 نظر / 3 بازدید

فکر کنم اونی که غرها رو گوش می ده کلی هم خوشحال شه از اینکه بهش اعتماد میکنی و تازه اون هم به موقع غرها رو بهت بزنه نه؟