از قصه های پایان نامه ۱

·         ۱.  ...

     می پنداریم ایران را می شناسیم. خط به خط تاریخ و طبیعتش را هم اگر ندیدهایم، در کتاب عکسها بارها بارها رفتهایم ، بازگشتهایم و باز .. 

   و این پندار آنچنان با ما در آمیخته که حتی ذرهای نیاز به کشف دوباره جایجای آنچه سرزمینمان میخوانیمش حس نمیکنیم ..

 میپنداریم همه ایران زمینمان در لابلای صفحات کتابهای تاریخ و جغرافیای دبیرستان، در کتب دانشگاهی و اگر جا نشد! باقی آن گوشههای ناآشنای دورترهادیگر در کتابهای قطور تاریخ و جغرافیای از گذشته تا امروز ایرانمان یافت میشوند. دیگرچه نیازی به رفتن و دوباره دیدنشان ..!

تصاویرش؟؟؟ آنها را هم در همان کتابها پیدا میکنی . نهایتا اگر تصاویر بیشتری از آثار باستانی، تاریخی و یا منابع طبیعی آنچه ایرانیاش میخوانیم خواستی در صفحات کتاب عکسهای نفیس کتابفروشیها بگرد.جایی نیست که عکاسان نرفته باشند و عکسش را به یادگار برای ما شهریهای متمدن سوقات نیاورده باشند. همه عظمت تاریخ و فرهنگ و تمدن و طبیعت کشورمان در همین کتابها جا شده است ! 

کتابها را ورق میزنی، با تصاویرش سفر میکنی تا دوردستهای زندگی و دیگر نیازی به دویدن دشتها و چمنزارهای پهناورش نخواهی داشت. میپنداری خنکای آب چشمه ساران، لطافت دست مهربان باد کوهستان را هم در دل همین صفحات نزد خود تا همیشه خواهیداشت.کتاب را میبندی، در کتابخانه میگذاری و میروی پی زندگی شهری مدرن هر روزهات، همین. همه عظمت کشورت در قابهای بسته یک یا چند کتاب خلاصه می شود .

و دیگر نه پای سفری ماندهاست، نه عزم بستن کولهباری به سوی نادیدههایی که در هیچ کتابی نمیگنجد. ناکجاهایی که در آنجا عکاس هم، دوربینش را برزمین میگذارد و میداند عظمتی پیش رو دارد که نه در دل دوربین و نه در قاب هیچ کتابی نمیگنجد. پس مینشیند و گوش به آهنگ دلنشینی که طبیت برایش میخواند میسپارد..

 میپندارد کاش جای بردن کوله باری عکس نوشته به سوقات شهر، مردم مانده در تمدن را میتوانست به اعماق دلنشین کوهستان مهمان کند.. تا که شاید سرمستی لحظهای آرامش را به آنها یادآور شود..

  53.gif       گلریز فرمانی / زمستان 1386  

/ 2 نظر / 5 بازدید

مرسي گلريز .. خيلي قشنگ بود مخصوصاً پاراگراف (ديگر نه پاي سفري مانده است ، نه عزم... موفق باشي و ايشاء الله به خوبي دفاع كني[گل]

ehsan

besiar ziba bood, ma ham payan name neveshtim , shoma ham minevisin! jaleb bood, hamishe payan name neveshtan vasam tarifesh ye joori roshan kardan mafhum 4 ta monhani o khat o ina bood! ishallah k defa koni o badesh haleshu bebari