امشب من اما ...

هر چند که کلامم عاريه است اما شکی ندارم که اينگونه ام:

امشب

دلم فقط برای خودم تنگ شده است؛ فقط برای خودم و نه هيچکس

می دانيد

سياه - سفيد هم بد نيست؛

           حرام زاده باشد يا نباشد

                                      من از خاکستری بيزارم

با

/ 0 نظر / 5 بازدید