می خواهم آب شوم٬ در گستره افق

آنجا که دریا به آخر می رسد٬ و آسمان آغاز می شود

می خواهم با هرآنچه مرا در بر گرفته یکی شوم...

/ 5 نظر / 8 بازدید
کاوا

آقا کی اینو نوشته خیلی داغونه ... به دادش برسید ... داره به کمال می رسه یواش یواش ... یا جواب مثبت شنیده شنگوله یا یه نه اییییییییی شنیده که بد خورده تو حالش ولی بیشتر به جواب مثبت می خوره ....... البته نمی دونم ماله خودشه یا نه !!!!

کاوا تو هم تعطيلی ها داره می گه می خواد از صحنه کلاْ محو شه تو ميگی جواب مثبت شنيده؟!!!! ولی هرکی اينو نوشته مرسی من دوست دارم اين شعرو کلاْ

کاوا فکر کنم که کار خودت بوده. بعد میای خودت واسه خودتم کامنت میذاری. به هر حال مرتب میری کنار دریا از این حالها بهت دست میده

خورشید

دست می سایم و ... باور دارم و امیدوارم که هیچ چیز با آن به عناد برنخیرد .... سعی کردم بقیه اش رو به یاد بیارم ولی امان از حافظه!

اینم در جواب خورشید: حس می کنم و می دانم دست می سایم و می ترسم باور می کنم و امیدوارم که هیچ چیز با آن به عناد برنخیزد . می خواهم آب شوم در گستره ی افق آن جا که دریا به آخر می رسد و آسمان آغاز می شود .