اما امروز وقتی قراره بنویسیم،نمی شه از یه دوست ننویسیم.

یه دوست،یه رفیق که برای رسیدن به یه فضیلتی مثل یه فردای بهتر موقتا از پیشمون رفته.

ولی می دونه و می دونیم که هر کجا هست و هر کجا هستیم واسه ما همون رفیقه!

همونی که می دونی همیشه تو سختیا می تونی بهش تکیه کنی و افتخار می کنی اگه تو سختیاش قابلت بدونه و بهت تکیه کنه. هر کجا هستی سلامت و سربلند باشی.

/ 0 نظر / 4 بازدید