نیچه :

 

آن که مى خواهد روزى پریدن آموزد، نخست می باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالا رفتن آموزد.

 پرواز را با پرواز آغاز نمى کنند.

 

/ 1 نظر / 11 بازدید

شاید اول باید زمین خوردن رو بیاموزه [سوال]